Naslovna  |  Master studije  |  Finansijska tržišta

Finansijska tržišta

Struktura predmeta
Teorijska nastava
Pojam, karakteristike, funkcije i značaj finansijskog tržišta. Ciljevi, učesnici i karakteristike poslovanja na deviznom tržištu. Ciljevi, kaerakteristike i učesnici na kreditnom tržištu. Karakteristike, značaj, ciljevi i učesnici na tržištu hartija od vrednosti. Klasifikacija tržišta hartija od vrednosti. Pojam, vrste i upotreba pojedinih hartija od vrednosti. Trgovanje na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti. Pojam, značaj i vrste berzanskih indeksa. Tržište izvedenih hartija od vrednosti.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Institucionalni investitiori na finansijskom tržištu. Uloga i značaj investicione banke na primarnom tržištu hartija od vrednosti. Brokerske kuće na tržištu hartija od vrednosti. Primeri najznačajnijih berzi u svetu. Vrednovanje prava običnih akcionara. Valorizacija običnih i preferencijalnih akcija. Primeri korišćenja blagajničkih zapisa, prenosivih sertifikata o depozitu, bankarskih akcepata, komercijalnih zapisa, državnih zapisa, državnih i komunalnih obveznica. Primeri korišćenja forvarda, fjučersa, opcija i svopova.Berzanski indeksi kao osnov za investiciono odlučivanje. Vrste berzanskih naloga.