Vesti

05. 12. 2018.

[Strategijski finansijski menadžment] Prijava teme rada

Studenti doktorskih akademskih studija na predmetu Strategijski finansijski menadžment treba da prijave temu rada najkasnije do nedelje, 09.12.2018.g. kod jednog od profesora čiji su kontakti dati u nastavku mejla.

Spisak nastavnika na predmetu Strategijski finansijski menadžment:

1. prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović: nevenka.zarkic-joksimovic@fon.bg.ac.rs

2. prof. dr Vesna Bogojević Arsić: vesna.bogojevic-arsic@fon.bg.ac.rs

3. prof. dr Slađana Benković: sladjana.benkovic@fon.bg.ac.rs

4. doc. dr Milica Latinović: latinovicm@fon.bg.ac.rs

5. doc. dr Miloš Milosavljević: milosavljevic@fon.bg.ac.rs