Vrednovanje preduzeća

SADRŽAJ

 Potreba vrednovanja preduzeća. Pribavljanje kapitala za rast. Kreiranje i motivacija zaposlenih. Merdžeri, akvizicije ili dezinvestiranja. Inicijalna javna ponuda. Vrednovanje preduzeća. Teorije vrednovanja preduzeća. Modeli vrednovanja preduzeća. Izbor adekvatnog modela za vrednovanje preduzeća. Vrednovanje diskontovanih novčanih tokova. Procena troškova kapitala. Izračunavanje slobodnog novčanog toka. Izračunavanje krajnje vrednosti. Diskontovana i krajnja vrednost preduzeća. Faktori vrednosti preduzeća. Finansijski i poslovni faktori. Utvrđivanje ključnih faktora. Analiza faktoraVrednovanje preduzeća u praksi. Primeri vrednovanja preduzeća iz različitih delatnosti. Analiza scenarija. Upravljanje preduzećem zasnovano na vrednovanju. Strategijski razvoj. Utvrđivanje cilja. Plan akcija/budžetiranje. Motivacioni programi. Rezultati upravljanja.

 

NASTAVNICI: prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Snežana Knežević

doc. dr Veljko Dmitrović, doc. dr Miloš Milosavljević

NAČIN PROVERE ZNANJA: seminarski rad i usmeni ispit.

LITERATURA: Pratt S.P., Valuing A Business, Dryden Press, London, 2002.