Biografija

SLAĐANA BARJAKTAROVIĆ RAKOČEVIĆ - IZVOD IZ POSLOVNE BIOGRAFIJE

 

Obrazovanje

2007. doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka, naziv disertacije: Model organizacije tržišta hartija od vrednosti i uloga banaka
2002. magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka, naziv teze: Investiciono bankarstvo
1997. diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka, naziv rada: Sadržaj rada i organizacija Beogradske berze

Usavršavanje i studijski boravci

2007: dvodnevni seminar “Case Method Teaching: Brining the real world into your classroom”, ECCH i FON, Beograd
2007: jednodnevni seminar – radionica: “An Introduction to Case Writing”, ECCH, Budimpešta
2006: dvonedeljni kurs „7th International Management Teachers Academy, Faculty Development Program - Finance track“, CEEMAN i Bledska škola menadžmenta, Bled, Slovenija
2004: kurs „Academic Skills Advancement”, program unapređenja akademskih veština asistenata Univerziteta u Beogradu, Beogradska otvorena škola, Beograd
2003: usavršavanje u Delta banci, Beograd
2002: jednonedeljni studijski boravak na Njujorškoj berzi – NYSE, SAD; Čikaška terminska berza, Čikago SAD
2002: jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, SAD
2000: diploma i licenca brokera za trgovanje na finansijskom tržištu, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište, Beograd
2000/2001: jednogodišnje specijalističke studije na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj  mreži (AAOM) na programu "Tranzicija i rekonstrukcija - izazovi i mogućnosti na putu za Evropu"
2001: gost predavač na modulu „Trgovina na evropskim finansijskim tržištima“ u Beogradskoj otvorenoj školi
2001: forum “Investicione mogućnosti u Jugoslaviji i razvoj nove investicione prakse”, Ekonomski institut, Beogradska berza
2001: instruktivni seminar „Priprema, izrada i primena biznis plana“, Institut za mala i srednja preduzeća, Centar za menadžment i konsalting, Beograd
2001: seminar „Biznis plan“, Fakultet organizacionih nauka, Institut za menadžment, Beograd
1998: usavršavanje na Beogradskoj berzi

Istraživački interes

Investiciono bankarstvo
Upravljanje finansijskim institucijama
Bankarski menažment
Institucionalni investitori
Inicijalna javna ponuda hartija od vrednosti

Istraživačko iskustvo

2003-2004: "Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacije preduzeća u uslovima tranzicije" Strateški projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju br. 1910.
2002: Poslovni plan za izgradnju Menadžment centra Fakulteta organizacionih nauka, Beograd     

Profesionalne aktivnosti

2010 - :član Financial Management Association
2007 - : član redakcionog odbora časopisa Management
2006 - : član Izdavačkog odbora Fakulteta organizacionih nauka
2004: član organizacionog odbora naučnog simpozijuma SymOrg
2002-2004: član Saveta Fakulteta organizacionih nauka

Komercijalni projekti
2008: „Analiza poslovanja preduzeća braničevskog i podunavskog okruga“, Privredna komora Braničevsko-požarevačkog okruga, Požarevac
2006: Program unapređenja kompetencija u lokalnoj samoupravi u opštini Golubac (Evropska agencija za rekonstrukciju i opština Golubac), međunarodni projekat, Tema: „Finansije u lokalnoj samoupravi“
2005: „Razvoj i primena modela finansijske analize na malim i srednjim preduzećima“, Privredna komora Braničevsko-požarevačkog okruga, Požarevac;
2002-2005: Organizovanje Mastera iz oblasti Industrijskog inženjerstva u saradnji sa francuskom školom „Ėcole Centrale Paris”
2001-2002: Izrada biznis plana za preduzeće Zidar iz Negotina

Konsultantsko iskustvo
2000-2007: Savetnik „Senzal“ a.d., brokersko-dilersko društvo, Beograd.

Nagrade i priznanja

2007: Pobednik XXIII konkursa “Zadužbine Andrejević” za objavljivanje monografija u biblioteci Dissertatio
2004: Pobednik XVI konkursa “Zadužbine Andrejević” za objavljivanje monografija u biblioteci Academia
2001: Dobitnik stipendije od strane World University Service Austria u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Austrije
1999: Nagrada Beogradskog univerziteta za studenta generacije Fakulteta organizacionih nauka u školskoj 1997/98
1998: Najbolji diplomirani student u školskoj 1997/98 na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu
1997-1999: Stipendija Ministarstva prosvete Crne Gore za najbolje studente na poslediplomskim studijama
1996: Najbolji student treće godine u školskoj 1995/96 na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu
1994-1997: Stipendija Ministarstva prosvete Crne Gore za najbolje studente na osnovnim studijama