Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment u javnom sektoru  |  Upravljanje finansijama javnog sektora

Upravljanje finansijama javnog sektora

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u finansijski menadžment javnog sektora. Sistem finansijskog upravlјanja u javnom sektoru i uloga države. Finansijsko i poslovno okruženje i specifičnosti učešća javnog sektora na finansijskom tržištu. Finansijsko planiranje i budžetiranje u javnom sektoru. Direktni i indirektni budžetski korisnici. Specifičnosti izveštavanja u javnom sektoru. Finansijska analiza u javnom sektoru. Specifičnosti budžetiranja kapitala u javnom sektoru, analiza troškova i koristi i donošenje investicionih odluka. Specifičnosti odluka o finansiranju u javnom sektoru.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Vežbe prate nastavne jedinice teorijske nastave: Specifičnost poslovnih cilјeva u javnom sektoru. Planiranje i upravlјanje novčanim tokovima u javnom sektoru i budžetski ciklus. Prihodi i rashodi u javnom sektoru. Finansijski izveštaji u javnom sektoru i efikasno budžetiranje. Interna i eksterna kontrola izveštaja. Metode i tehnike ocene investicija u javnom sektoru.

Cilј predmeta

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima o upravlјanju finansijama u javnom sektoru i specifičnostima donošenja odluka o investiranju i finansiranju u javnom sektoru.

Ishod predmeta 

Sticanje specifičnih znanja o finansijskom upravlјanju u javnom sektoru.

Literatura: 

  • Žarkić Joksimović Nevenka, Benković Slađana, Milosavlјević Miloš: Finansijski menadžment, Fakultet organizacionih nauka , Beograd, 2013.
  • Coombs H.M, Jenkins D.E. Public Sector Financial Management, third edition, London: Thomson Learning Publishing, 2002.
  • Wang X. Financial Management in the Public Sector: Tools, Application, and Cases, second edition. New York: M.E. Sharpe Publishing, 2010.

Predavači:

Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, 

Prof. dr Vesna Bogojević Arsić

Doc. dr Miloš Milosavljević