Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment DHN  |  Analiza finansijskih izveštaja (izborni predmet)

Analiza finansijskih izveštaja (izborni predmet)

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovna znanja o finansijskom izveštavanju. Upravljanje informacijama i raćunovodstvenom politikom. Računovodstvena načela i standardi. Problematika procene bilansnih pozicija. Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja. Pokazatelji analize finansijskih izveštaja. Analiza finansijskih izveštaja za potrebe akcionara. Analiza finansijskih izveštaja za potrebe kreditora. Ostali značajni aspekti analize finansijskih izveštaja. Falsifikovanje i prikrivanje bilansa kao nedozvoljene radnje. Projektovani finansijski izveštaji. Primena matematičko-statističkih metoda u analizi finansijskih izveštaja. Finansijsko izveštavanje u Evropskoj Uniji. Specifičnosti finansijskog izveštavanja u multinacionalnim kompanijama. Revizija u funkciji realnosti finansijskih izveštaja.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Elementi finansijskog položaja - imovina, obaveze i kapital. Elementi uspešnosti poslovanja - prihodi, rashodi i rezultat. Bilans novčanih tokova. Izveštaj o promenama na kapitalu. Beleške uz finansijske izveštaje. Primena horizontalne i vertikalne analize na konkretnom primeru. Primena finansijskih indikatora u analizi finansijskih izveštaja. Metodologija projektovanja bilansa stanja. Metodologija projektovanja bilansa uspeha. Metodologija projektovanja novčanih tokova. Primena računovodstvenih politika. Procena vrednosti kapitala. Revizija finansijskih izveštaja.

Cilj predmeta

Sticanje znanja i sposobnosti celovitog sagledavanja značaja i mogućnosti analize finansijskih izveštaja za potrebe raznih korisnika.

Ishod predmeta

Ovladavanje osnovnim znanjima i praktičnim alatima neophodnim za obavnjanje sveobuhvatne analize finansijskih izveštaja, kao i potpuna osposobljenost za interpretaciju i upotrebu dobijenih rezultata.

Literatura:

  • Young D., Cohen J.: Corporate Financial Reporting and Analysis, 3rd ed., John Whiley & Sons, 2013.
  • Drake P., Fabozzi F.: Analysis of Financial Statements, 3rd ed., John Whiley & Sons, 2012.
  • Fridson M., Alvarez F.: Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide, 4th ed., John Whiley & Sons,2011.
  • Fridson M., Alvarez F.: Financial Statement Analysis: Workbook: A Practitioner's Guide, 4th ed., John Whiley & Sons, 2011.
  • Higgins C. Robert: Analysis for Financial Management, McGraw-Hill, New York, 2008.
  • Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, The Analysis and Use of Financial Statements, John Wiley & Sons Inc, 2003

Predavači:

Prof. dr Snežana Knežević

Doc. dr Veljko Dmitrović