Naslovna  |  Osnovne studije  |  Finansijska tržišta

Finansijska tržišta

Struktura predmeta
Teorijska nastava
Pojam, karakteristike, funkcije i značaj finansijskog tržišta. Ciljevi, učesnici i karakteristike poslovanja na deviznom tržištu. Ciljevi, kaerakteristike i učesnici na kreditnom tržištu. Karakteristike, značaj, ciljevi i učesnici na tržištu hartija od vrednosti. Klasifikacija tržišta hartija od vrednosti. Pojam, vrste i upotreba pojedinih hartija od vrednosti. Trgovanje na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti. Pojam, značaj i vrste berzanskih indeksa. Tržište izvedenih hartija od vrednosti.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Institucionalni investitiori na finansijskom tržištu. Uloga i značaj investicione banke na primarnom tržištu hartija od vrednosti. Brokerske kuće na tržištu hartija od vrednosti. Primeri najznačajnijih berzi u svetu. Vrednovanje prava običnih akcionara. Valorizacija običnih i preferencijalnih akcija. Primeri korišćenja blagajničkih zapisa, prenosivih sertifikata o depozitu, bankarskih akcepata, komercijalnih zapisa, državnih zapisa, državnih i komunalnih obveznica. Primeri korišćenja forvarda, fjučersa, opcija i svopova. Berzanski indeksi kao osnov za investiciono odlučivanje. Vrste berzanskih naloga

 

Literatura

Bogojević Arsić, Vesna (2015). Tržište hartija od vrednosti, Beograd: FON.

 

Način polaganja ispita

Ispit Uvod u finansijska tržišta moguće je polagati na tri načina.

 

Prvi način obuhvata polaganje dva kolokvijuma tokom semestra, izradu seminarskog rada i usmenog dela ispita u toku ispitnog roka.

 

Vreme održavanja

Gradivo

Broj poena

I kolokvijum

prva kolokvijumska nedelja

1 poglavlje, 2 poglavlje do dela 2.4. Izvedene hartije od vrednosti

25

II kolokvijum

druga kolokvijumska nedelja

Od dela 2.4. do dela 5.3., bez delova: 3.2.4.-3.2.4.11 i 4.2.

25

Seminarski rad

U toku semestra

Tema je vezana za neku od svetskih berzi ili indeksa

20

Usmeni ispit

ispitni rok (jedno pitanje)

Cela knjiga bez delova:

3.2.4. - 3.2.4.11.; 4.2.; 5.3.

30

Kolokvijum traje 30 min i sastoji se od 3 zatvorena, 3 otvorena pitanja i 1 zadatka.

 

Ukoliko student položi seminarski rad, ali ne položi oba kolokvijuma, u ispitnom roku izlazi na usmeni ispit ali je oslobođen delova 3.2.4. - 3.2.4.11.; 4.2.; 5.3.

 

Drugi način obuhvata polaganje dva kolokvijuma tokom semestra i izradu istraživačkog rada.

 

Vreme održavanja

Gradivo

Broj poena

I kolokvijum

prva kolokvijumska nedelja

1 poglavlje, 2 poglavlje do dela 2.4. Izvedene hartije od vrednosti

25

II kolokvijum

druga kolokvijumska nedelja

Od dela 2.4. do dela 5.3., bez delova: 3.2.4. - 3.2.4.11.; 4.2.

25

Istraživački rad

U toku semestra

Trgovina akcijama i fjučersima

50

Kolokvijum traje 30 min i sastoji se od 3 zatvorena, 3 otvorena pitanja i 1 zadatka.

 

Ukoliko student položi istraživački rad, ali ne položi oba kolokvijuma, u ispitnom roku izlazi na usmeni ispit ali je oslobođen delova 2.4.2., 3.2. - 3.2.4.11.; 4.2.; 5.1.1., 5.2.1., 5.3. 

 

Treći način podrazumeva polaganje klasičnog usmenog ispita u ispitnom roku. Gradivo koje je potrebno pripremiti obuhvata sva poglavlja iz predmetne knjige bez dela 5.3. Strategije fjučersima i opcijama.