Naslovna  |  Osnovne studije  |  Finansijski menadžment i računovodstvo

Finansijski menadžment i računovodstvo

Sinopsis:

Finansijska funkcija u preduzeću. Ciljevi i zadaci upravljanja finansijama. Finansijska tržišta i učesnici na finansijskim tržištima. Faktori razvoja finansijskog tržišta. Modaliteti finansijskog tržišta. Instrumenti i učesnici finansijskog tržišta. Institucionalno i privredno okruženje i finansijsko poslovanje preduzeća. Monetarno-kreditni sistem. Bankarski sistem (vrste bankarskih poslova, vrste kredita i vrste bankarskih usluga). Politika investiranja. Pojam investiranja. Pojam projekata. Metodi procene investicionih projekata. Politika finansiranja. Pravila finansiranja. Početno finansiranje. Kratkoročno finansiranje. Dugoročno finansiranje.  Kratkoročno zaduživanje. Dugoročno zaduživanje. Optimalna struktura kapitala. Finansijsko planiranje. Pojam i vrste finansijskih planova. Finansijska analiza. Analiza sredstava i izvora sredstava. Analiza rashoda i prihoda. Analiza priliva i odliva. Upravljanje obrtnim sredstvima. Pojam i sadržaj računovodstva. Pojam, osnovni računovodstveni principi i osnovne ekonomske kategorije. Knjigovodstvene evidencije. Dnevnik. Glavna knjiga. Pomoćne evidencije. Knjigovodstveno obuhvatanje finansijskih sredstava. Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i rashoda. Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda. Predzaključna knjiženja i zaključak knjiga. Korekcija salda računa stanja.  Razvijanje aktivno-pasivnih računa. Vremensko razgraničavanje rashoda i prihoda.  Revalorizacija osnovnih sredstava i zaliha. Rashodovanje osnovnih sredstava. Metodi obračuna finansijskog rezultata.

Literatura:

 • prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Slađana Benković, doc. dr Miloš Milosavljević, Finansijski menadžment, Beograd, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.
 • prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Snežana Knežević, doc. dr Veljko Dmitrović, Računovodstvo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2017 (u pripremi).
 • prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Vesna Bogojević Arsić, prof. dr Slađana Benković i dr Branko Šikanjić, Zbirka zadataka iz računovodstva, Grafos, Beograd, 2010.

Načini polaganja:

1. Preko kolokvijuma:

I kolokvijumska nedelja: 

 • I test (FINANSIJSKA ANALIZA) 15 poena.

II kolokvijumska nedelja:

 • II test (1-284.str. udžbenika Finansijski menadžment i delovi udžbenika Računovodstvo) 30 poena;
 • III Zadatak iz računovodstva (materija obrađena na vežbama) 45 poena. 

Neophodno je ostvariti minimalno 51% od maksimalnog broja poena na svakom delu. 

Dodatni uslovi i napomene:

 • Nakon položenih delova sledi usmeni ispit;
 • Testovi nisu međusobno uslovljeni;
 • Položeni delovi važe do kraja školske godine (oktobar 2019.) i 
 • Sve delove koji se ne polože u predroku moguće je polagati u narednim ispitnim rokovima.

2. Preko ispita:

U svakom ispitnom roku pismeni ispit se polaže na isti način kao preko kolokvijuma.

Položen ceo ispit/formiranje ocene:

 • Finansijski menadžment - do 45 poena
 • Računovodstvo - do 45 poena
 • Usmeni ispit - do 10 poena (formiranje ocene)
 • Napomena: ukoliko student ne pokaže zadovoljavajuće znanje na usmenom delu ispita može doći do smanjivanja ocene ili do polaganja usmenog dela u narednom ispitnom roku.

Skala za ocenjivanje:

 • od 51 do 60 - šest
 • od 61 do 70 - sedam
 • od 71 do 80 - osam
 • od 81 do 90 - devet
 • od 91 do 100 - deset

Predmetni nastavnici:

prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović

prof. dr Slađana Benković (benkovic.sladjana@fon.bg.ac.rs) 

 • termin predavanja - sreda, 10:15-12:00h
 • termin predavanja (nastava na engleskom jeziku) - ponedeljak, 16:15-18:00h

doc. dr Veljko Dmitrović (dmitrovicv@fon.bg.ac.rs)

 • termin predavanja - petak, 10:15-12:00h
 • termin vežbi - utorak, 16:15-18:00h
 • termin vežbi (nastava na engleskom) - utorak, 12:15-14:00h

Predmetni asistenti:

Nemanja Milanović (nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs)

 • termin vežbi - utorak, 14:15-16:00h

Nela Milošević (nela.milosevic@fon.bg.ac.rs)

 • termin vežbi - ponedeljak, 10:15-12:00h i 12:15-14:00h

Željko Spasenić (zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs)

 • termin vežbi - sreda, 10:15-12:00h i 12:15-14:00h; četvrtak 12:15-14:00h i 14:15-16:00h

MATERIJALI ZA VEŽBE: 

Zbirka zadataka iz računovodstva