Vesti

16. 01. 2019.

[Uvod u finansijska tržišta] Termin polaganja ispita u januarskom ispitnom roku 17.1.

U nastavku vesti možete videti raspored polaganja ispita

U januarskom ispitnom roku, za predmet Uvod u finansijska tržišta raspored upisa ocena i polaganja ispita je sledeći:

11:45 - upis ocena za studente koji su ispit položili u predroku (kabinet 206),

12h - studenti koji su u toku ove školske godine položili oba kolokvijuma pristupaju polaganju (c201),

13h - studenti koji izlaze na klasični usmeni ispit (c201).