Vesti

04. 01. 2021.

[Uvod u finansijska tržišta] KOLOKVIJUMI ZA STUDENTE KOJI SU IMALI COVID

U nastavku vesti možete videti redosled polaganja kolokvijuma

Studenti koji su bili sprečeni da izađu na PRVI kolokvijum (a predali su istraživački rad) iz predmeta Uvod u finansijska tržišta, zbog toga što su bili zaraženi virusom Covid-19 i koji su o tome poslali obaveštenje na mail covid19@fon.bg.ac.rs, NAJPRE će polagati drugi kolokvijum u zakazanom terminu 14.01.2021. godine u 16:30.
Prvi kolokvijum će polagati NAKNADNO u novom terminu koji će biti zakazan i objavljen na sajtu predmeta, kao i u kanalu General na Teams platformi.