Vesti

30. 03. 2021.

PRIJAVA ZA BERZANSKU SEKCIJU

Centar za razvoj finansijskog tržišta poziva sve one koji žele da steknu veštine i znanja o investicionoj analizi

Pozivaju se svi studenti koji žele da demistifikuju dešavanja na Wall Street-u, uzmu učešće u takmičenjima i da jednog dana postanu portfolio menadžeri, investicioni savetnici, konsultanti ili da se bave upravljanjem rizikom, da se priključe berzanskoj sekciji. Ukoliko ste zainteresovani možete se prijaviti do 06. aprila 2021. godine na mail milica.latinovic@fon.bg.ac.rs.