Vesti

02. 12. 2017.

[Uvod u finansijska tržišta] Rezultati prvog kolokvijuma 28.11.

Rezultati prvog kolokvijuma održanog u drugom terminu dati su u tabeli

Položili su svi studenti koji su osvojili više od 17,50 poena. U tabeli su prikazana imena i broj poena studenata koji su položili prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u finansijska tržišta, održanog 28.11.2017. Uvid u radove održaće se u utorak 05.12.2017. godine od 09-9:30h, u kabinetu 315.