Vesti

11. 01. 2018.

[Uvod u finansijska tržišta] Rezultati drugog kolokvijuma 08.01.

Rezultati drugog kolokvijuma održanog u drugom terminu prikazani su u tabeli

Položili su svi studenti koji su osvojili više od 17,50 poena. U tabeli su prikazana imena i broj poena studenata koji su položili drugi  kolokvijum iz predmeta Uvod u finansijska tržišta, održanog 08.01.2018.godine. Uvid u radove održaće se u ponedeljak 15.01.2018. godine od 8:30-9h, u kabinetu 315.