Vesti

20. 09. 2019.

[FMIR] VAŽNO - termin usmenog ispita

Usmeni ispit i upis ocena biće održan u utorak, 24.09.2019. godine u 11:00h (umesto u 12:00h) u sali C201.