Vesti

05. 06. 2020.

[FMIR] Raspored i pravila polaganja II kolokvijuma

Polaganje II kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment i računovodstvo (smer: ISiT, OM, UK) biće organizovano 07. i 12. maja.

07. maj - TEST IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA I RAČUNOVODSTVA

Test traje 18 minuta, sadrži 20 pitanja zatvorenog tipa, sa jednim ili više tačnih odgovora (1.50 po pitanju). Granica za prolaz: 15.00 poena. Netačni odgovori nose negativne poene (-0.75 po pitanju). Test se radi isključivo preko Moodle platforme e-learn.fon.bg.ac.rs. Studenti koji do dogovorenog roka (ponedeljak, 01.jun) nisu regulisali pristup moodle platformi neće biti u mogućnosti da polažu test u kolokvijumskoj nedelji. Molimo vas da do dana kolokvijuma proverite vaše naloge i pristupne šifre, kako ne biste gubili vreme na samom kolokvijumu. 

12. maj - ZADATAK IZ RAČUNOVODSTVA

Zadatak se radi 1h45min, hemijskom olovkom. 

Dozvoljeno je korišćenje kalkulatora i isključivo kontnog okvira koji možete preuzeti ispod. Nije dozvoljeno bilo kakvo dopisivanje šifara, podvlačenje ili bojenje markerom. 

Granica za prolaz: 22.50 poena. 

Podsećamo na Pravila ponašanja za studente za vreme ispita u skladu sa preventivnim merama.

Studenti koji nisu prijavili kolokvijum ne mogu da izađu na polaganje. Molimo vas da se pridržavate rasporeda. 

Kontakt: nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs (Subject: FMIR 2.kolokvijum)