Vesti

18. 06. 2020.

[FMIR] Raspored polaganja Testa iz FMIR - JUN 2020

Test iz FMIR - raspored polaganja u junskom roku (19.06.2020.)

Test traje 18 minuta, sadrži 20 pitanja zatvorenog tipa, sa jednim ili više tačnih odgovora (1.50 po pitanju). Granica za prolaz: 15.00 poena. Netačni odgovori nose negativne poene (-0.75 po pitanju). Test se radi isključivo preko Moodle platforme e-learn.fon.bg.ac.rs. Molimo vas da do dana ispita proverite vaše naloge i pristupne šifre, kako ne biste gubili vreme na samom ispitu. 

Kontakt: nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs

Molimo vas da se pridržavate rasporeda: