Vesti

07. 07. 2020.

[FMIR] JUL 2020 - Prijava pismenog ispita

Smerovi: ISiT, OM, UK. Pismeni ispit: Test iz FMIR, Zadatak iz računovodstva, Test iz finansijske analize.

Molimo vas da prijavite polaganje delova pismenog ispita u roku JUL 2020. 

Prijava - Test iz FMIR (prijava će biti zatvorena 09.07.2020. u 18:00h)

Prijava - Zadatak iz računovodstva (prijava će biti zatvorena 13.07.2020. u 13:00h)

Prijava - Test iz finansijske analize (prijava će biti zatvorena 13.07.2020. u 13:00h)

Studenti koji nisu zadovoljni rezultatima koje su ostvarili u kolokvijumskim nedeljama ili junskom roku mogu ponovo da polažu delove koje žele da poprave, dovoljno je samo da prijave izlazak. Prethodno ostvaren rezultat se automatski briše nakon izlaska na ispit, a ne nakon same prijave. 

Molimo vas da budete odgovorni i solidarni i da ne prijavljujete polaganje ukoliko ste sigurni da niste u mogućnosti da izađete na ispit. Precizne informacije o broju prijavljenih su izuzetno važne kako bi Fakultet uspeo da ispoštuje sve predviđene mere prevencije u trenutnoj složenoj epidemiološkoj situaciji. 

Kontakt u vezi organizacije ispita: isključivo mejlom na nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs (Subject: FMIR JUL).