Vesti

27. 09. 2020.

[FMIR] OKTOBAR II_ 2020 - Rezultati Testa iz finansijske analize

Smerovi: ISiT, OM, UK. Uslov za pregledanje je u potpunosti tačan bilans stanja i bilans uspeha, u suprotnom test je ocenjen sa 0 poena. Svaki racio pokazatelj se vrednuje sa 3.75 poena (tačna i vrednost i tumačenje-komentar racija). Položili su studenti koji su ostvarili minimum 7.50 poena.

Uvid u radove: Ponedeljak, 28. septembar 2020. godine u 18:00 putem MS Teams platforme. Za uvid u radove javiti se Željku Spaseniću putem MS Teams platforme najkasnije u ponedeljak, 28. septembra 2020. godine do 15h. Obratiti se direktno Željku Spaseniću.