Vesti

30. 12. 2020.

[FMIR] VAŽNA INFORMACIJA za ispitne rokove Januar i Februar 2021.

VAŽNO: Studenti koji su zaključno sa rokom Oktobar II 2020. položili 2 od 3 dela pismenog ispita, u januarskom i februarskom roku imaju mogućnost da polažu SAMO taj deo koji nisu položili.

Položeni delovi pismenog ispita iz predmeta Finansijski menadžment i računovodstvo važe zaključno sa ispitnim rokom FEBRUAR 2021. Zbog novog ciklusa nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine, rezultati ostvareni na delovima pismenog ispita se poništavaju nakon februarskog ispitnog roka.