Vesti

20. 09. 2019.

[OFM] OKTOBAR 2019 - Raspored polaganja pismenog ispita

U nastavku vesti možete preuzeti raspored i informacije o polaganju pismenog ispita u roku OKTOBAR 2019 iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta (smer: MEN).

Studenti koji su prijavili izlazak na delove ispita preko predmetnog sajta polagaće ispit prema sledećem rasporedu:

TEST I (Finansijska analiza) 11:00-11:45h  sala RC 005;

TEST II 11:45-12:05h sala RC 005;

TEST III 12:05-12:25h sala RC 005.