Vesti

22. 09. 2019.

[OFM] OKTOBAR 2019 - Rezultati pismenog ispita

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate pismenog ispita iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta (smer: MEN).

Potreban broj poena za prolaz: 

Test 1 (Finansijska analiza) - 10.00

Test 2 - 15.00

Test 3 - 15.00

Uvid u Test 1 (Finansijska analiza) biće moguć na početku usmenog ispita.