Vesti

23. 09. 2019.

[OFM] OKTOBAR 2019 - Usmeni ispit

Usmeni ispit i upis ocena za sve studente koji su položili sve delove pismenog ispita biće organizovan u utorak, 24.09.2019. u 09:00h, sala 210.