Vesti

30. 01. 2020.

[OFM] Usmeni ispit - promena termina

JANUAR 2020

Usmeni ispit iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta planiran za četvrtak, 06.02.2020, pomera se na utorak, 04.02.2020. u 15:00h, kabinet 401.