Vesti

29. 05. 2020.

[OFM] I kolokvijum - Raspored i pravila polaganja (AŽURIRANO 29.maja)

Polaganje I kolokvijuma (Test I - Finansijska analiza i Testa II) iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta (smer: MEN) biće organizovano u subotu, 30. maja 2020. sa početkom u 10:30h.

Kolokvijum se polaže u računarskim salama na Moodle platformi (e-learn.fon.bg.ac.rs). Ne postoji alternativni način polaganja, što znači da studenti koji nisu regulisali pristup Moodle platformi nažalost neće moći da polažu testove. 

_________

Test I - Finansijska analiza traje 45 minuta i nosi maksimalno 20 poena (4 pokazatelja x (2,50p rezultat + 2,50p komentar). Donja granica za polaganje testa iznosi 10,00 poena. 

Pitanja iz bilansa stanja i bilansa uspeha su eliminacionog tipa. 

Odgovore (rezultate) na pitanja iz bilansa stanja i bilansa uspeha unositi bez interpunkcijskih znakova (npr. 15000, ne 15.000 ili 15,000).

Racio pokazatelji:

- ako je rezultat decimalni broj, zaokružiti na 2 decimale odvojene tačkom, a ne zapetom (npr. 0.74, ne 0,74). 

- ako je rezultat ceo broj, unositi bez interpunkcijskih znakova (npr. 15000, ne 15.000 ili 15,000).

- ako je rezultat procenat (npr. neka stopa), uneti ga kao decimalni broj zaokružen na 2 decimale odvojene tačkom (npr. 0.25, ne 25 ili 25%). 

__________

Test II nosi maksimalno 30 poena i sadrži 20 zatvorenih pitanja sa 5 ponuđenih odgovora. Svako pitanje ima jedan ili više tačnih odgovora i nosi 1.50 poena. Netačni odgovori nose negativne poene. 

Molimo vas da se pridržavate rasporeda polaganja koji možete preuzeti ispod: 

Svi studenti su u obavezi da dođu u sale u predviđeno vreme početka smene, bez obzira da li polažu samo Test I ili Test II.

Studenti koji nisu prijavili izlazak na kolokvijum biće obavešteni u petak, 29. maja do 14:00h da li će imati mogućnost polaganja kolokvijuma.

Podsećamo na Pravila ponašanja za studente za vreme ispita u skladu sa preventivnim merama.

Kontakt: nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs (Subject: OFM kolokvijum)