Vesti

05. 06. 2020.

[OFM] Raspored i pravila polaganja II kolokvijuma

Polaganje II kolokvijuma (Test III) iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta (smer: MEN) biće organizovano u petak, 12. juna 2020. sa početkom u 09:00h.

Kolokvijum se polaže u računarskim salama na Moodle platformi (e-learn.fon.bg.ac.rs). Ne postoji alternativni način polaganja, što znači da studenti koji nisu regulisali pristup Moodle platformi nažalost neće moći da polažu test. 

Test III nosi maksimalno 30 poena i sadrži 20 zatvorenih pitanja sa 5 ponuđenih odgovora. Svako pitanje ima jedan ili više tačnih odgovora i nosi 1.50 poena. Netačni odgovori nose negativne poene. 

Molimo vas da se pridržavate rasporeda polaganja koji možete preuzeti ispod: 

Podsećamo na Pravila ponašanja za studente za vreme ispita u skladu sa preventivnim merama.

Kontakt: nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs (Subject: OFM kolokvijum)