Vesti

08. 06. 2020.

[FM] Rezultati ispita iz Finansijskog menadžmenta za SP Menadžment - april

U nastavku vesti možete preuzeti tabelu sa rezultatima ispita iz predmeta Finansijski menadžment na studijskom programu Menadžment (DHN).

Studenti koji su položili ispit, a nisu zadovoljni ocenom, moraju najkasnije do srede 10.06.2020. u 14h da predmetnom nastavniku na e-adresu milos.milosavljevic@fon.bg.ac.rs dostave obaveštenje da ne žele da im ocena bude uneta us spisak.

Ipist je položen sa 51 i više poena.