Vesti

19. 06. 2020.

[OFM] JUN 2020 - Raspored

Pismeni ispit iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta (smer: MEN) počeće u 09:00h umesto u 08:00h.

Test 1 (Finansijska analiza): 09:00h-09:45h. Test se radi u papirnoj formi, ne preko Moodle-a. Struktura testa, bodovanje i gradivo je identično kao za I kolokvijum. Dozvoljeno je korišćenje udžbenika. 

Nakon Testa 1, polaže se Test 3 (09:55h-10:15h). 

Nakon Testa 3, polaže se Test 2 (10:25-10:45h). 

Pravila polaganja Testa 2 i Testa 3 su identična kao u kolokvijumskim nedeljama. Po novim odredbama, nošenje maske je OBAVEZNO. 

Kontakt: nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs 

Detaljan raspored polaganja možete preuzeti ispod: