Vesti

13. 07. 2020.

[OFM] JUL 2020 - Raspored polaganja pismenog ispita

Pismeni ispit iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta (smer: MEN).

Svi studenti koji su prijavili ispit preko predmetnog sajta polagaće u RC 005 i RC 006. 

Test 1 (Finansijska analiza): 10:30h-:11:15h. Test se radi u papirnoj formi, ne preko Moodle-a. Dozvoljeno je korišćenje udžbenika. 

Test 2 (11:20-11:40h).

Test 3 (11:45h-12:05h). 

Podsećamo da je nošenje zaštitne maske OBAVEZNO za vreme boravka u prostorijama Fakulteta. 

Kontakt: nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs