Vesti

30. 12. 2020.

[OFM] VAŽNA INFORMACIJA za ispitne rokove Januar i Februar 2021.

VAŽNO: Studenti koji su zaključno sa rokom Oktobar II 2020. položili 2 od 3 dela pismenog ispita, u januarskom i februarskom roku imaju mogućnost da polažu SAMO taj deo koji nisu položili.

Položeni delovi pismenog ispita iz predmeta Osnove finansijskog menadžmenta važe zaključno sa ispitnim rokom FEBRUAR 2021. Zbog novog ciklusa nastave u letnjem semestru 2020/2021. godine, rezultati ostvareni na delovima pismenog ispita se poništavaju nakon februarskog ispitnog roka.