Vesti

23. 01. 2021.

[Računovodstvo] Januar 2021_Raspored polaganja ispita

U nastavku vesti možete pronaći detaljan raspored polaganja prijavljenih delova ispita. Ispit se održava u ponedeljak, 25.01.2020. godine sa početkom od 14:00h. Molimo vas da poštujete termine za pojedine delove ispita koji su navedeni u raspored.

Napomene:

1. Studenti koji su položili Teoriju preko kolokvijuma polažu Usmeni deo ispita (Polaže se pismeno) prema navedenom rasporedu sa početkom u 14:00h. Preduslov za polaganje ovog dela ispita nije položen Zadatak iz računovodstva već samo položena Teorija preko kolokvijuma i polaganjem ovog dela smatraće se da je student položio Teoriju i usmeni ispit.

2. Zadatak iz računovodstva polaže se prema rasporedu sa početkom u 14:25h. Za zadatak dolazi isključivo materija koju su studenti slušali na vežbama. 

3. Teorija i usmeni ispit polažu se prema rasporedu sa početkom u 16:00h. Polaganjem ovog dela smatraće se da je student položio Teoriju i usmeni ispit.

Položeni delovi ispita važe zaključno sa poslednjim ispitnim rokom u školskoj 2020/2021. godinu. 

Za sva pitanja obratiti se isključivo Željku Spaseniću na mejl zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs ili direktno putem MS Teams.

-------

Dodatni termin za konsultacije putem MS Teams platforme: Nedelja, 24.01.2020. godine u 17h. Najaviti se Željku Spaseniću najkasnije u nedelju 24.01.2020. godine do 14h. Za konsultacije je potrebno da student pripremi konkretna pitanja za koja su mu potrebna objašnjenja.