Vesti

26. 01. 2021.

[Računovodstvo] Januar 2021_OCENE

U nastavku vesti možete preuzeti ocene ostvarene u januraskom ispitnom roku.

Napomene:

U koloni Aktivnosti nalazi se broj poena za aktivnosti za sve studente

U koloni Zadatak nalazi se broj poena za studente koji su položili zadataka zaključno sa januraskim rokom. Studenti koji nemaju upisan broj poena u ovoj koloni moraju da polože zadatak u nekom od predstojećih ispitnih rokova.

U koloni teorija i usmeni nalazi se broj poena za studente koji su položili Teoriju i usmeni zaključno sa januarskim rokom. Studenti koji nemaju upisan broj poena u ovoj koloni moraju da polože teoriju i usmeni u nekom od predstojećih ispitnih rokova osim studenata gde se nalazi napomena USMENI (to su studenti koji su položili teoriju preko kolokvijuma i u ispitnom roku će polagati samo usmeni).

U koloni ukupno nalazi se zbir iz prethodne tri kolone. Ako je kolona Zadatak ili Teorija i usmeni prazna onda student još uvek nema finalni broj poena.

 

Skala za ocenjivanje:

Ocena 6: min 50 poena i <61 poena

Ocena 7: >=61 poena i < 71 poena

Ocena 8: >=71 poena i < 81 poena

Ocena 9: >=81 poena i < 91 poena

Ocena 10: >=91 poena

--------------------------------

Ukoliko vaš broj pena i/ili ocena nisu tačni obratiti se isključivo Željku Spaseniću putem MS Teams platforme danas do 20h u cilju provere.