Vesti

13. 02. 2021.

[Računovodstvo] Februar 2021_Raspored polaganja ispita

U nastavku vesti možete pronaći detaljan raspored polaganja prijavljenih delova ispita iz Računovodstva u ispitnom roku Februar 2021. Ispit se održava u nedelju, 14.02.2021. godine sa početkom od 14:00h. Molimo vas da poštujete termine za pojedine delove ispita koji su detaljno navedeni u rasporedu.

Svi delovi ispita se u ovom ispitnom roku polažu pismeno. Pravila ponašanja studenata:

1. Nošenje zaštitne maske je obavezno od trenutka ulaska na Fakultet

2. Obavezno poneti indeks i ličnu kartu

3. Svi delovi ispita se rade isključivo hemijskom olovkom

4. Dozvoljeno je koristiti digitron i kontni okvir

5. Svako nedozvoljeno ponašanje biće sankcionisano udaljavanjem studenta sa ispita i pokretanjem odgovarajućeg disciplinskog postupka ispred nadležene Komisije 

Za eventualna pitanja obartiti se isključivo Željku Spaseniću putem MS Teams platforma ili na mail: zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs