Vesti

18. 12. 2020.

[FMKMR] Evaluacija finansijskih performansi: Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ispita iz predmeta Evaluacija finansijskih performansi na studijskom programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo u predroku.

detaljnije

29. 11. 2020.

[FMKMR] Budžetiranje i kontrola: Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete pronaći rezultate ispita Budžetiranje i kontrola u predroku, 29.11.2020. godine.

detaljnije

10. 11. 2020.

[FMKMR] Finansijski menadžment: Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete pronaći rezultate ispita Finansijski menadžement u predroku.Upis ocena biće u januarskom ispitnom roku za koji je NEOPHODNO da prijavite ispit i da doneste indeks u terminu ispita (tačan termin biće naknadno objavljen).

detaljnije

06. 11. 2020.

[FMKMR] Finansijski menadžment: Raspored polaganja ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti raspored polaganja ispita Finansijski menadžment u predroku školske 2020/2021 godine. Ispite će biti održan u ponedeljak 09. novembra 2020. godine prema sledećem rasporedu:

detaljnije

29. 08. 2020.

Upravljačka kontrola i analiza troškova - rezultati ispita - septembar 2020.

U septembarskom ispitnom roku, ispit je položio Radomir Tanasijević, sa 78 poena. Zajedno sa 10 poena za aktivnost tokom nastave, to je ukupno 88 poena. Nije porebno dolaziti na upis ocene, biće upisana ocena 9 u sistem fakulteta.

detaljnije

27. 06. 2020.

Upravljačka kontrola i analiza troškova - rezultati ispita - maj 2020.

U tabeli su dati rezultati ispita održanog 26.6.2020. Takođe, data je i konačna ocena koja će biti upisana u infrmacioni sistem studentske službe. Ukoliko se neko ne slaže sa ocenom i ne želi da mu bude upisana, molim da se javi na mail tijana@fon.rs

detaljnije

13. 06. 2020.

[UKiAT] Upravljačka kontrola i analiza troškova - rezultati

Jakovljević Nemanja 2019/3564, 61 poen, ocena 7. Nije potrebno dolaziti na upis ocene, ocena će biti uneta u sistem studenstke lužbe.

detaljnije

21. 02. 2020.

[Master - FINAC] Upravljačka kontrola i analiza troškova - OCENE IZ PREDROKA

U tabeli su date konačne ocene studenata koji su predmet Upravljačka kontrola i analiza troškova položili u predroku.

detaljnije