Vesti

27. 06. 2020.

Upravljačka kontrola i analiza troškova - rezultati ispita - maj 2020.

U tabeli su dati rezultati ispita održanog 26.6.2020. Takođe, data je i konačna ocena koja će biti upisana u infrmacioni sistem studentske službe. Ukoliko se neko ne slaže sa ocenom i ne želi da mu bude upisana, molim da se javi na mail tijana@fon.rs

detaljnije

13. 06. 2020.

[UKiAT] Upravljačka kontrola i analiza troškova - rezultati

Jakovljević Nemanja 2019/3564, 61 poen, ocena 7. Nije potrebno dolaziti na upis ocene, ocena će biti uneta u sistem studenstke lužbe.

detaljnije

21. 02. 2020.

[Master - FINAC] Upravljačka kontrola i analiza troškova - OCENE IZ PREDROKA

U tabeli su date konačne ocene studenata koji su predmet Upravljačka kontrola i analiza troškova položili u predroku.

detaljnije

08. 06. 2020.

[FM] Rezultati ispita iz Finansijskog menadžmenta za SP FMKRM

U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ispita iz predmeta Finansijski menadžment na studijskom programu Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo na master studijama.

detaljnije

06. 02. 2020.

[FMKMR] Rezultati kolokvijuma iz predmeta Revizija u javnom sektoru

Revizija u javnom sektoru - rezultati kolokvijuma

detaljnije

10. 01. 2020.

[EFP] Januarski rok

U nastavku vesti je data satnica polaganja ispita, upisa ocena i odbrana seminarskih radova iz predmeta Evaluacija finansijskih performansi u januarskom ispitnom roku.

detaljnije

27. 12. 2019.

[EFP] Rezultati predroka

Evaluacija finansijskih performansi - rezultati predroka

detaljnije

23. 12. 2019.

[EFP] Raspored odbrana seminarskih radova

U nastavku vesti možete preuzeti raspored odbrana seminarskih radova na predmetu Evaluacija finansijskih performansi.

detaljnije

10. 12. 2019.

[EFP] Uputstvo za pripremu seminarskog rada

U nastavku vesti možete preuzeti uputstvo za pisanje seminarskog rada iz predmeta Evaluacija finansijskih performansi.

detaljnije