Vesti

21. 02. 2020.

[Master - FINAC] Upravljačka kontrola i analiza troškova - Rezultati predroka

U tabeli su dati rezultati predroka iz predmeta Upravljačka kontrola i analiza troškova. Položili su svi studenti koji imaju minimum 46 poena. Takođe su dati poeni koji su osvojeni za aktivnost na časovima.

detaljnije

06. 02. 2020.

[FMKMR] Rezultati kolokvijuma iz predmeta Revizija u javnom sektoru

Revizija u javnom sektoru - rezultati kolokvijuma

detaljnije

10. 01. 2020.

[EFP] Januarski rok

U nastavku vesti je data satnica polaganja ispita, upisa ocena i odbrana seminarskih radova iz predmeta Evaluacija finansijskih performansi u januarskom ispitnom roku.

detaljnije

27. 12. 2019.

[EFP] Rezultati predroka

Evaluacija finansijskih performansi - rezultati predroka

detaljnije

23. 12. 2019.

[EFP] Raspored odbrana seminarskih radova

U nastavku vesti možete preuzeti raspored odbrana seminarskih radova na predmetu Evaluacija finansijskih performansi.

detaljnije

10. 12. 2019.

[EFP] Uputstvo za pripremu seminarskog rada

U nastavku vesti možete preuzeti uputstvo za pisanje seminarskog rada iz predmeta Evaluacija finansijskih performansi.

detaljnije

03. 12. 2019.

[BiK master] Budžetiranje i kontrola - rezultati predroka

Predrok - Budžetiranje i kontrola

detaljnije

16. 11. 2019.

[FM master] Rezultati ispita u predroku

U nastavku vesti možete preuzeti tabelu s rezultatima ispita u predroku.

detaljnije

09. 11. 2019.

[MASTER Finansijski menadžment] Zadatak za vežbu

Zadatak za vežbu iz finansijske analize možete preuzeti ispod:

detaljnije