Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment i organizacija  |  Finansijske institucije

Finansijske institucije

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Pojam i karakteristike finansijskih institucija. Funkcije i značaj finansijskih institucija. Klasifikacijafinansijskih institucija. Banke i druge bankarske organizacije. Investicioni fondovi. Značaj, cilјevi i vrste investicionih fondova. Značaj, cilјevi i vrste zajedničkih fondova. Ostale finansijske institucije. Značaj, funkcija i vrste osiguravajućih kompanija. Penzijski fondovi. Značaj, funkcija i vrste penzionih fondova. Ostale finansijske institucije. Specijalizovane institucije za preuzimanje, plasman i prodaju hartija od vrednosti. Berze hartija od vrednosti.Tehnologija rada finansijskih institucija. Poslovanje na primarnom tržištu hartija od vrednosti. Poslovanje na sekundarnom tržišu hartija od vrednosti. Rizici u finansijskom posredovanju. Upravlјanje rizicima u finansijskim institucijama.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Podelafinansijskih institucija. Osnovne karakteristike i primeri poslovanja bankarskih institucija. Vrste banaka. Komercijalne banke. Investicione banke. Osnovne karakteristike i primeri poslovanja zajedničkih fondova. Hedž fondovi. Poslovanje osiguravajućih kompanija. Način rada penzionih fondova. Brokersko-dilerska društva. Tehnologijarada finansijskih institucija – praktični primeri. Praktični primeri rada na primarnom tržištu hartija od vrednosti. Praktični primeri rada na sekundarnom tržišu hartija od vrednosti. Vrste rizika u finansijskom posredovanju. Načini upravlјanja rizicima u finansijskim institucijama.

Cilј predmeta

Upoznavanje studenata sa specifičnostima poslovanja pojedinih finansijskih institucija.

Ishod predmeta 

Ovladavanje znanjima vezanim za poslovanje i način rada finansijskih institucija, koje omogućavaju stabilnost, rast i razvoj finansijskog tržišta.

Literatura:

  • Barjaktarović Rakočević S.: Finansijske institucije, FON, 2010.
  • Madura J., Financial Institutions and Markets, Thomson South-Western, Ohio, 2006.
  • Saunders A., Cornett M. M., Financial Institutions Management - A Risk Management Approach, McGraw-Hill, Boston, 2008.

Predavači:

Prof. dr Vesna Bogojević Arsić

Prof. dr Slađana Barjaktarović Rakočević

Doc. dr Miloš Milosavljević