Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment i organizacija  |  Poreski modaliteti i poslovne strategije (izborni predmet)

Poreski modaliteti i poslovne strategije (izborni predmet)

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Principi oporezivanja. Izbor poslovnog entiteta. Oporezivanje i poslovne strategije. Razvoj strategija planiranja poreza. Poresko planiranje za merdžere, akvizicije, “joint ventures“i restrukturiranje. Poresko računovodstvo za merdžere i akvizicije. Merenje oporezive dobiti i poreski bilans. Oporeziva dobit iz poslovnih transakcija. Uloga neto sadašnje vrednosti u poslovnom odlučivanju. Oporezivanje i tokovi gotovine. Raspolaganje imovinom. Neoporezive promene. Oporezivanje finansijskih transakcija. Oporezivanje kapitalnih transakcija.Poreski podsticaji.    

Praktična nastavaVežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Simulacija poreskog planiranja za merdžere i akvizicije. Simulacija poreskog planiranja za“joint ventures“i restrukturiranje. Projektovanje oporezive dobiti. Obračun poreza na kapitalne transakcije. Obračun poreza na finansijske transakcije. Poreska neutralnost za promene na imovini. Računovodstvenavs.poreska amortizacija. Rashodi vs. kapitalizacija troškova. Unapred plaćen porez na dobit. Porez na dodatu vrednost i izveštavanje. Obelodanjivanje oporezive dobiti u finansijskim izveštajima. Poreski podsticaji iz poreza na dobit.  

Cilј predmeta

Ovladavanje klјučnim kategorijama koje se odnose na poresko planiranje za merdžere, akvizicije, “joint ventures“ i restrukturiranje, kao i za sposobnost celovitog sagledavanja značaja i uloge oporezivanja i poslovnih strategija.  

Ishod predmeta 

Sposobnost sagledavanja i formulisanja klјučnih finansijskih problema u poslovnim entitetima,  što je osnov za formulisanje predloga finansijskih odluka usmerenih na njihovo razrešenje.

Literatura: 

  • Jones M. S.: Principles of Taxation for Business and Investment Planning. McGraw-Hill – Irwin, New York, 2007.
  • Scholes S. M., Wolfson A. M., Erickson M. M., Maydew L. E.: Taxes and Business Strategy, Prentice Hall, 2008. 
  • Bogojević Arsić V.: Korporativne finansije, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2006.
  • Blessing H. P.: Tax Planning for International Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, and Restructurings, Wolters Kluwer, 2013.
  • Carrington R. G.: Tax Accounting in Mergers and Acquisitions, Wolters Kluwer, 2013.

Predavači:

Prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović

Prof. dr Vesna Bogojević Arsić

Prof. dr Snežana Knežević

Doc. dr Velјko Dmitrović

Doc. dr  Milica Latinović