Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment i organizacija  |  Korporativne finansije (izborni predmet)

Korporativne finansije (izborni predmet)

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Pojam, cilјna funkcija i sredstva korporativnih finansija. Pojam i pristupi budžetiranju kapitala. Pojam i vrste projekata. Pravila za donošenje investicionih odluka. Procena novčanih tokova. Odlučivanje u uslovima rizika. Upravlјanje i finansiranje obrtnih sredstava. Struktura kapitala i faktori. Cene kapitala. Pristupi analizi strukture kapitala. Promena strukture kapitala. Korporativne finansijske strategije. Odluke o dividendama. Faktori i vrste dividendne politike. Analiza dividendne poltike. Ostali aspekti korporativnih finansija (upravlјanje rizikom, vrednovanje akcija korporacija i dr.).

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Sredstva korporativnih finansija. Primeri korišćenja različitih pristupa budžetiranju kapitala. Pravila za donošenje investicionih odluka. Primeri procene novčanih tokova. Primeri investicionog odlučivanja u uslovima rizika. Primeri upravlјanja i finansiranja obrtnih sredstava. Primeri primene različih pristupa analize i definisanja strukture kapitala. Analiza efekata promene strukture kapitala. Primeri definisanja osnovnih korporativnih finansijskih strategija. Analiza osnovnih dividendnih politika. Primeri vrednovanja akcija.

Cilј predmeta

Sticanje znanja iz oblasti investicionog odlučivanja, iznalaženja i održavanja adekvatne strukture kapitala i dividendne politike.

Ishod predmeta 

Sposobnost sagledavanja problema i formulisanja investicionih odluka, odluka o strukturi kapitala i raspodeli neto dobitka.

Literatura: 

  • Bogojević Arsić Vesna: Korporativne finansije Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2005.
  • Damodaran A., Applied Corporate Finance, Wiley and Sons, Inc., 2010.

Predavači:

Prof. dr Vesna Bogojević Arsić

Doc. dr Milica Latinović