Naslovna  |  Master studije  |  [SP] Menadžment i organizacija  |  Portfolio menadžment (izborni predmet)

Portfolio menadžment (izborni predmet)

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Pojam i struktura portfolija. Principi i značaj diversifikacije. Markowitzeva teorija portfolija. Modeli za utvrđivanje cene kapitala. Model za utvrđivanje cene kapitala. Model arbitražnog utvrđivanja cene kapitala. Analiza i upravlјanje obveznicama.  Karakteristike i vrste obveznica. Analiza i utvrđivanje vrednosti obveznica. Strategije upravlјanja portfolijom obveznica. Analiza i upravlјanje akcijama. Karakteristike i vrste akcija. Analiza i utvrđivanje vrednosti akcija. Strategije upravlјanja portfolijom akcija. Analiza izvedenih hartija od vrednosti. Karakteristike i vrste izvedenih hartija od vrenosti. Strategije izvedenim hartijama od vrednosti. Izvedene hartije od vrednosti i upravlјanje portfolijom. Investicione kompanije i procene performansi portfolija. Uloga portfolio menadžera. Vrste investicionih kompanija. Merenje performansi porfolija. Procena performansi portfolija.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Modeli za utvrđivanje cene kapitala. Primeri modela za utvrđivanje cene kapitala. Primeri modela arbitražnog utvrđivanja cene kapitala. Analiza i upravlјanje obveznicama. Primeri analize i utvrđivanja vrednosti obveznica. Primeri strategija upravlјanja portfolijom obveznica. Analiza i upravlјanje akcijama. Primeri analize i utvrđivanja vrednosti akcija. Primeri strategija upravlјanja portfolijom akcija. Analiza izvedenih hartija od vrednosti. Primeri strategija izvedenim hartijama od vrednosti. Investicione kompanije i procene performansi portfolija. Primeri merenja performansi porfolija. Primeri procene performansi portfolija.

Cilј predmeta

Ovladavanje metodama i tehnikama strukturiranja portfolija vlasničkih, dužničkih i derivativnih hartija od vrednosti.

Ishod predmeta 

Osposoblјenost za ostvarenje prinosa na portfolio hartija od vrednosti primenom različitih metoda i tehnika, uz uvažavanje potrebe sniženja rizika.

Literatura: 

  • Fabozzi F.J., Bond Portfolio Management, Wiley and Sons, Inc., New York, 2001
  • Collins B.M. and Fabozzi F.J., Derivatives and Equity Portfolio Management, Wiley and Sons, Inc., New York, 1999.
  • Fabozzi F.J., Martellini L., Priaulet P., Advanced Bond Portfolio Management, Wiley and Sons, Inc., 2006.
  • Fabozzi F.J., Markowitz H.M., Equity Valuation and Portfolio Management, Wiley and Sons, Inc., 2011.
  • Fischer B.R., Wermers R., Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios, Academic Press, 2012.

Predavači: 

Prof. dr Vesna Bogojević Arsić

Doc. dr Milica Latinović